Entraes caberes

«Chemtrails surden na mio boca», de Fran Priegue, llega a la...

L'espaciu d'Iniciativa pol Asturianu na FIDMA de Xixón va acoyer güei una "Performance + Presentación + Firma llibros" de Fran Priegue (Avilés, 1991), basada...