A publicación nacéu como un escaparate prá creación lliteraria actual en gallego-asturiano

Trabatel. Revista eonaviega de lliteratura presenta el sou noveno númaro  este venres 14 de decembre, ás sete da tarde, na sala Marie Curie da Casa da Cultura de Tapia. Esta publicación anual, de carácter non venal, ta editada pola Conseyeiría d’Educación y Cultura. Nacéu hai dez anos cua finalidá de brindar un espacio pra dar a conocer a creación lliteraria en gallego-asturiano.

Esta entrega nova ofrece colaboracióis lliterarias inéditas de Cristóbal Ruitiña, Conchita Álvarez Lebredo, Alejandro Fernández García, Ángeles Rodríguez Montañés, Javier Fernández-Catuxo, Babel de Cal Cadete, Laura Amor Fernández, Christian Lanza y Fredo de Carbexe. Tamén publica úa traducción al gallego-asturiano d’un conto del escritor norteamericano Dashiell Hammet y reseñas de llibros editaos nesa llingua dende el númaro anterior. A revista, como vén sendo avezo, ta illustrada por fotografías da zona occidental d’Asturias, neste caso, da naviega Verónica Peláez Baniela.

Como complemento á presentación, dalgús dos autores han a ller dalgún fragmento das súas creacióis y vai haber un coloquio pequeno con ellos. El público asistente vai recibir como obsequio un exemplar da revista, que tamén s’ha a mandar a os centros educativos y bibliotecas da zona occidental.