A Secretaría Llingüística del Navia-Eo presenta Segundas Foyas, un material didáctico dirixido al alumnao da asignatura d’eonaviego en Secundaria. El llibro de 1º da ESO xa ta a disposición da comunidá educativa nas llibreirías, posibilitando el sou uso nel curso 2023-2024. Nos prósimos meses vai seguir completándose el proyecto, editando os llibros de 2º, 3º y 4º da ESO. D’este xeito, el curso 2024-2025 empezaría xa con toda a serie publicada.

Segundas Foyas é úa llinia de llibros de trabayo, unde á teoría llingüística s’amecen actividades prácticas que, núa búa parte, poden desarroyarse directamente sobre el papel impreso. A autora é Natalia Riego, profesora de llingua eonaviega y castellana que tamén participa na comisión lexicográfica que ta realizando el diccionario normativo d’eonaviego. Por outra parte, el diseño é obra d’Eduardo Carruébano, mentres qu’a edición corre da mao d’esta Secretaría Llingüística, dependente da Academia de la Llingua Asturiana.