A Secretaría Llingüística del Navia-Eo presenta úa nova colección que vai axuntar os testos de creación lliteraria en eonaviego. El escritor, músico y profesor Ricardo Saavedra estrena Bidureira cua obra El xogo sin fin, que xá ta en distribución y dispoñible nel ALLA (Águila, 10, Uviéu).

Novela de novelas, narración interactiva y ás veces trafuyeira, El xogo sin fin lleva al estremo el carácter lúdico da ficción lliteraria. Quen teña este llibro entre as maos ha a saber qu’a historia vai ir construíndose d’acordo ás súas decisióis: lo que pase, a estensión del relato y hasta el personaxe col que viva os acontecementos van depender das súas escoyetas. Todos os camíos son el mesmo camín y cada camín son muitos a un tempo, peró el recorrido da llectura cambía a perspectiva das cousas.

Mezcra de fantasía, ciencia ficción, intertextualidá y metalliteratura, esta obra ofrece a posibilidá de ver os feitos de xeitos distintos: tres personaxes baxan a úa playa de xógaras pegando patadas a úa pedra. Na vazamar, ún d’ellos propón entrar por os furaos d’un penedón pra ver quén atopa a cousa más chocante. Peró pasa daqué inesperao y empeza el xogo. Ún distinto pra cada personaxe, ou quizabes el mesmo. Un xogo sin fin.