Dicen de les ñubes,

que nin floten,

nin esnalen,

que namái suspiren. 

Dicen que fasta les ñubes,

inmenses elles,

tienen zunes,

y provoquen engarradielles. 

Dicen qu’enxamás ximelguen,

qu’en verdá, nin viven,

nin muerren,

que namái xueguen.

Sedrá que por nun pensar en ti,

dalgunos albidren sobro ñubes.