Nun t’amurnies por min
tate tranquilu nesi mundu,
nun t’amurnies por min
nun me vengas col to embruxu.

Nun t’esmolezas por min
amor quemáu cual dibuxu,
nun t’esmolezas por min
nun supimos plantar el frutu.

Nun t’amurnies por min
podré superar tol arguyu,
nun t’amurnies por min
nun quiero ocultame ente’l mofu.

Nun t’esmolezas por min
del pechu yá salió esi nuedu,
nun t’esmolezas por min
nun tuñemos más col muriu.

Nun t’amurnies por min
llevantéme sola del suelu,
nun t’amurnies por min
nun hai nel mio pechu más xelu.

Nun t’esmolezas por min
mio corazón vuelve solu a llatir,
nun t’esmolezas por min
y menos agora que vivo sin ti.

Nun t’amurnies por min
que dende va tiempu yo yá soi feliz,
nun t’amurnies por min
yá nun lloro llárimes de sal por ti.