Ez du axola
la llingua na qu’escriba
si només m’agrada
sentir la tuya